Op eigen Kracht – centrum voor zitexpertise en ziteducatie

Hét antwoord op zitten

Op eigen Kracht, het Centrum voor zitexpertise is een advies- en trainingscentrum voor zit- en sta-educatie.

Visie: Iedereen kan én comfortabel én verantwoord zitten. Meer lezen…….

Missie: Iedereen zijn eigen zitexpert!! Meer lezen…….

De doelgroepen zijn

  • Zelfstandigen, werknemers, particulieren en bedrijven.
  • Professionals, paramedici o.a. ergotherapeuten, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, wondverpleegkundigen enz.
  • Revalidatieartsen
  • WMO-adviseurs

Buddha Ossewaarde, ergotherapeut, heeft dit centrum begin 2017 opgezet. In onze moderne maatschappij lijden we vanwege statische werksituaties (denkt u bijvoorbeeld aan beeldschermwerkplekken) aan bewegingsarmoede, met alle negatieve gevolgen van dien zoals:

N.B. Er zijn nog steeds behandelingen ergotherapie mogelijk alleen gericht op zitproblematiek en zitanalyse, diagnostiek en behandelingen. Alleen u zult de behandelingen mogelijk volledig zelf moeten betalen, omdat de kwaliteitsregistratie van dhr. Ossewaarde is verlopen per 2 februari 2023 ( zie ook algemene voorwaarden). De afspraken vinden plaats in de praktijk en een huisbezoek is alleen in overleg mogelijk. Mogelijk moet u extra reiskosten betalen, als u toch een huisbezoek wenst.

Training Gezond en Comfortabel zitten

Als u goed voor uzelf wilt zorgen dan gaat u bewegingsarmoede in uw dagelijks leven te lijf. Buddha Ossewaarde is expert in de wetenschap van het zitten. Hij adviseert en begeleidt u op weg naar een gezonde (zit)situatie. De training Gezond en comfortabel zitten voor zelfstandigen, werknemers en particulieren geeft u inzicht in uw eigen zitgedrag en leert u gezond en comfortabel te zitten! Perfect als u als deskhelpmedewerker, receptionist, tandarts, specialist, laborant, musicus, architect of ICT-er wilt zorgen voor een op termijn gezond lichaam. De training Gezond en Comfortabel zitten voor bedrijven biedt het zitexpertisecentrum ook aan voor werknemers die zich via hun werkgever als groep aanmelden.