Op eigen Kracht – hét centrum voor zitexpertise en ziteducatie

Buddha Ossewaarde, ergotherapeut, heeft dit centrum begin 2017 opgezet. In onze moderne maatschappij lijden we vanwege statische werksituaties (denkt u bijvoorbeeld aan beeldschermwerkplekken) aan bewegingsarmoede, met alle negatieve gevolgen van dien zoals:

Aanmelden voor een individueel traject kan per 1 april 2022 niet meer.

Workshop Gezond en Comfortabel zitten

Als u goed voor uzelf wilt zorgen dan gaat u bewegingsarmoede in uw dagelijks leven te lijf. Buddha Ossewaarde is expert in de wetenschap van het zitten. Hij adviseert en begeleidt u op weg naar een gezonde bewegelijke (zit)situatie. De workshop Gezond en comfortabel zitten voor zelfstandigen geeft u inzicht in uw eigen zitgedrag en leert u gezond en comfortabel te zitten! Perfect als u als deskhelpmedewerker, receptionist, tandarts, specialist, laborant, musicus, architect of ICT-er wilt zorgen voor een op termijn gezond lichaam. Deze workshop Gezond en Comfortabel zitten voor bedrijven biedt het zitexpertisecentrum overigens ook aan voor werknemers die zich via hun werkgever als groep aanmelden.

Groepsbehandeling

Misschien heeft u al chronische lage rugklachten of andere (pijn)zitklachten.

Voor mensen met klachten biedt het zitexpertisecentrum groepsbehandelingen ( max. 12 personen per groep) aan. U heeft steun aan elkaar en leert van elkaar. Bij meer dan 8 aanmeldingen kan een groep starten tot maximaal 12 personen per groep. Verwijzing van de huisarts is noodzakelijk.

Alle zorgverzekeraars vergoeden groepsbehandeling nadat eerst een intake heeft plaatsgevonden.  Op eigen Kracht heeft sinds 2020 geen contracten meer met zorgverzekeraars: het tarief van Op eigen Kracht wordt ten dele vergoed. Vraag informatie aan.

Indien u de kosten zelf betaalt kunt u direct deelnemen na een telefonische intake/gesprek. U kunt mij bereiken op 06 10938679 voor verdere inlichtingen.