Preventie

Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en in actie komen wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en een bepaalde problematiek aan het ontstaan is.

Preventietrainingen voor werknemers
Gezonde arbeidsomstandigheden maken het werk niet alleen makkelijker en plezieriger, u voorkomt daarmee ook ziekteverzuim. Op eigen Kracht licht uw bedrijf op een gedegen wijze ergonomisch door en verzorgt groepstrainingen en individuele begeleiding aan medewerkers. Dreigt uw werknemer uit te vallen dan kan Op eigen Kracht met een gerichte aanpak een verzuimpreventie traject starten.

Aandachtspunten zijn

  • bewust zitten, tillen en staan
  • inrichting van de werkplek
  • omgaan met stress en werkdruk
  • planning en spreiding van taken
  • leren reflecteren en herkennen van lichaamssignalen

Mijn ervaring in de revalidatie en daarbuiten is dat zowel werknemers/cliënten als werkgevers te lang wachten met aan de bel te trekken. Problemen stapelen zich op en escaleren en een werknemer komt terecht in een vicieuze cirkel van (meer) klachten (bijv. pijn, vermoeidheid, psychische klachten) en (meer) problemen in privé en op het werk. Vaak nemen mensen zich zelf niet serieus en signalen van lichaam en geest worden genegeerd.

Signalen herkennen
Voor een werkgever kan het moeilijk zijn om de signalen te herkennen. Vaak zijn het juist de mensen die hard werken, hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben, perfectionistisch zijn, nooit ziek zijn en toch opeens kunnen uitvallen, omdat er over een grens wordt gegaan van belastbaarheid (d.w.z. dat wat lichaam en geest aan kunnen). Het is ons mensen meestal niet geleerd om te luisteren naar ons lichaam en geest en signalen van het bereiken van een grens te herkennen. Vaak moet men zich meerdere malen stoten aan dezelfde steen, voordat er bereidheid ontstaat om werkelijk te veranderen. Het voelen van wat klopt voor lijf en geest is van groot belang om te voorkomen dat er klachten ontstaan of dat deze uit de hand lopen en mensen ziek worden en verzuimen.

Relatie tussen werknemer en werkgever
Het is een kunst voor een werkgever en een werknemer om een manier te vinden om hier goed mee om te gaan. De werknemer heeft een mate van assertiviteit nodig om aandacht te vragen voor zijn werksituatie op een volwassen manier, zonder in de slachtofferrol te schieten of de situatie te bagatelliseren. De werkgever dient ook de alertheid te hebben om zijn werknemers op een reële manier te volgen: aan de ene kant niet te betuttelen en aan de andere kant niet  te bagatelliseren of te negeren.
Tegenwoordig zijn functioneringsgesprekken een goede manier om de loopbaan van mensen te volgen. Echter deze vinden vaak maximaal 1 keer per jaar plaats en in een jaar kan veel gebeuren/veranderen voor een werknemer en werkgever.

Cursus voor werknemers van bedrijven.

https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/open-podium/item/122605/