Werknemer

Reïntegratie volgens de Wet Poortwachter

Wat betekent de reïntegratie voor u als werknemer?

Reïntegratie 1e spoor
Als je als werknemer na een ingrijpende ziekte weer gaat werken, zijn er vaak nog beperkingen. Expertise op dit vlak bespoedigt en vergemakkelijkt de terugkeer naar het werk. Op eigen Kracht inventariseert de problemen, kijkt of er aanpassingen nodig zijn en begeleidt je in het hervatten van jouw taken als werknemer. Specialistische begeleiding is zinvol na uitval door onder andere chronische pijnklachten, een beroerte, of een burn-out.

Reïntegratie 2e spoor
Als er sprake is van blijvende beperkingen, in die mate dat terugkeer naar de oude werkplek niet meer mogelijk is, dan wordt een traject in het kader van de Wet Poortwachter ingezet met als doel of een andere werkplek bij je huidige werkgever te realiseren of een werkplek bij een andere werkgever te zoeken.

Op eigen Kracht kan je hierbij begeleiden.  Voor een kennismakingsgesprek kan jouw werkgever contact opnemen met Buddha Ossewaarde.  Daarna kan een kennismakingsgesprek volgen samen met je werkgever.

Lees ook dit artikel over reintegratie via het UWV