Werkgever

Reïntegratie volgens de Wet Poortwachter

Wat betekent de reïntegratie van uw werknemer voor u als werkgever?

Reïntegratie 1e spoor
Als uw medewerker na een ingrijpende ziekte weer gaat werken, zijn er vaak nog beperkingen. Expertise op dit vlak bespoedigt en vergemakkelijkt de terugkeer naar het werk. Voor u als werkgever kan het een geruststellend idee zijn dat de terugkeer in goede handen is. Op eigen Kracht inventariseert de problemen, kijkt of er aanpassingen nodig zijn en begeleidt de medewerker in het hervatten van zijn taken. Specialistische begeleiding is zinvol na uitval door onder andere chronische pijnklachten, kanker, hersenletsel/beroerte, of een burn-out.

Reïntegratie 2e spoor
Als er sprake is van blijvende beperkingen, in die mate dat terugkeer naar de oude werkplek niet meer mogelijk is, dan wordt een traject in het kader van de Wet Poortwachter ingezet met als doel of een andere werkplek bij de huidige werkgever te realiseren of een werkplek bij een andere werkgever te zoeken.

Op eigen Kracht kan u als werkgever en uw werknemer hierbij begeleiden.  Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Buddha Ossewaarde. Daarna of tegelijkertijd kan een kennismakingsgesprek plaatsvinden met uw werknemer. Een plan van aanpak in het kader van de Wet Poortwachter,  inclusief offerte kunnen op verzoek worden verstrekt.

Informatie over re-integratie van het UWV