Training

Training bij re-integratie en preventie zal bestaan uit het oefenen van bepaalde vaardigheden op het mentale en fysieke vlak.

Het kan betekenen dat je zorgt voor verbetering van jouw lichamelijk of geestelijk aanpassingsvermogen bij veranderingen van jou zelf en je (werk)omgeving. Zorgen dat je geestelijk en lichamelijk fit bent, maakt dat je veranderingen makkelijker kunt opvangen.

Als je oefent in de taken die binnen het werk moeten worden uitgevoerd, zal je na een bepaalde tijd steeds beter deze taken kunnen uitvoeren.  Het betekent dat het zelfvertrouwen en plezier in het werk zal toenemen waardoor tevens de productiviteit verbeterd.

Veerkracht

Het kenmerk van leven is een constante verandering. Mee kunnen gaan met deze natuurlijke verandering maakt ons leven plezieriger en uitdagender. In plaats van angstig te worden voor elke mogelijke verandering, participeren we juist door nieuwsgierig te zijn naar elke volgende verandering. Op deze wijze zorg je voor veerkracht. Veerkracht is de capaciteit om met moeilijkheden, tegenslagen en veranderingen om te gaan. Je kunt het zien als jouw mentale weerbaarheid. Veerkracht is vertrouwen hebben in je eigen kracht en helpt je om proactief te zijn in veranderende omstandigheden en de regie in jouw werk en loopbaan te blijven houden of te nemen.

Houding en beweging

Training van een techniek kan ook bestaan uit het aanleren van een juiste houding of bewegingspatroon met als doel een handeling op het werk zo optimaal en efficiënt uit te voeren. Worden bijv. de juiste voorzorgsmaatregelen genomen bij gevaarlijk werk en worden de richtlijnen van de werkgever opgevolgd?

Natuurlijk is het prettig om efficiënt en productief te kunnen zijn in de uitvoering van het werk. Als er echter geen sprake is van voldoening en plezier omdat de werkdruk te hoog is dan zal die efficiëntie en hoge productiviteit kunnen omslaan in klachten.

Als ergotherapeut ben ik getraind in het observeren van houding en beweging in relatie tot een handeling/taak. De observatie, analyse en training is altijd gekoppeld aan een concrete activiteit zoals bij een cassière die de boodschappen van klanten hanteert, of de timmerman die een kozijn maakt en plaatst. Of de kelner die de hele dag met dienbladen drank en eten serveert.

Cognitie en flexibiliteit

Tegenwoordig zijn de cognitieve vermogens en flexibiliteit meer en meer van belang dan de lichamelijke aspecten, omdat in Nederland de dienstverlenende beroepen een grote vlucht hebben genomen. Dus hoe gaat iemand om met de verdeling van zijn taken. Hoe organiseert hij/zij de taken gedurende de dag, de week en neemt hij/zij voldoende pauze. Hoe assertief is hij/zij in overleg met collega’s. Kan iemand het werk overzien en anticiperen op situatie’s die zich voor kunnen doen.

Over- en onderbelasting

Het zal ook van belang zijn niet boven of onder je niveau werk te verrichten zodat je niet overbelast raakt of niet meer wordt uitgedaagd. Verveling en overbelasting zijn tegenwoordig twee factoren waarbij het op de werkvloer flink mis kan gaan.

Daarom is het weten wat je aan kan of juist moet vermijden van groot belang. Inzicht krijgen in je mogelijkheden en vaardigheden kunnen in training op de werkvloer betekenis krijgen en geen loze woorden zijn.