Sociale activering

Sociale activering in het kader van de Participatiewet 2015

Wat is sociale activering?
Sociale activering is mogelijk een eerste stap naar werk. Bij sociale activering leer jij aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen door het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning. Het uitvoeren van vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van dit traject. Na het afronden van sociale activering kunt jij je aanmelden voor een re-integratietraject.
Sociale activering is voor cliënten met een WGA-, Wajong- of Ziektewet-uitkering of voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en die in het kader van de participatiewet een beroep doen op de gemeente.

Het traject kan lopen via het UWV (in geval van WGA-uitkering, ziektewetuitkering of Wajong-uitkering via het UWV) of via de gemeente. Indien jij nl. geen recht hebt op een WGA-uitkering, ziektewetuitkering of Wajong en jij een grote afstand hebt tot de arbeidsmarkt kunt jij je melden bij de gemeente indien je aan het werk wil en niet weet hoe je dat moet aanpakken.

Ook in verband met de nieuwe Partipatiewet 2015 kan het zo zijn dat je bij (her)keuring niet meer voor een Wajong-uitkering in aanmerking komt en jij je moet melden bij de gemeente voor een uitkering. De gemeente bepaald dan samen met jouw het te volgen traject. Op eigen Kracht kan hierbij degene zijn die jouw begeleidt naar een nieuwe werksituatie.

Het kan zijn dat in eerste instantie voor een traject van sociale activering wordt gekozen zodat jij meer aansluiting krijgt tot de arbeidsmarkt.

Wat zijn de mogelijkheden bij sociale activering?
Sociale activering bestaat uit een aantal stappen:

  • Allereerst kijk ik samen met jouw naar de knelpunten. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: ziektegeschiedenis, psychische (en lichamelijke) klachten en beperkingen, huisvesting, financiën, thuis-, gezinssituatie. Welke behandelingen er al zijn (geweest) en arbeidsverleden.
  • De problemen zien op te lossen die het uitvoeren van (vrijwilligers)werk belemmeren.
  • In kaart brengen van wensen, mogelijkheden, belemmeringen, kwaliteiten en de huidige sitiuatie in relatie tot (vrijwilligers)werk.
  • Het vergroten van de fysieke en psychische belastbaarheid zodat jij in staat bent om vrijwilligerswerk te doen.
  • De cliënt heeft een zinvolle dagbesteding in de vorm van vrijwilligerswerk.