Re-integratie 2e spoor

Trajecten Re-integratie 2e spoor volgens de Wet Poortwachter

Als een medewerker na een ingrijpende ziekte weer gaat werken, zijn er vaak nog beperkingen. Expertise bespoedigt en vergemakkelijkt de terugkeer naar het werk. Op eigen Kracht inventariseert de problemen, kijkt of er aanpassingen nodig zijn en begeleidt de medewerker in het hervatten van zijn taken. Specialistische begeleiding is zinvol na uitval door onder andere chronische pijnklachten, een beroerte, of een burn-out.

Als er sprake is van blijvende beperkingen, in die mate dat terugkeer naar de oude werkplek niet meer mogelijk is, dan wordt een traject in het kader van de Wet Poortwachter ingezet met als doel of een andere werkplek bij de huidige werkgever te realiseren of een werkplek bij een andere werkgever te zoeken.

Op eigen Kracht kan u en uw werknemer hierbij begeleiden.  Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Buddha Ossewaarde, coach, trainer en ergotherapeut. Daarna kan een kennismakingsgesprek volgen met uw werknemer. Een plan van aanpak in het kader van de Wet Poortwachter,  inclusief offerte kunnen op verzoek worden verstrekt.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/re-integratie/vraag-en-antwoord/hoe-verloopt-mijn-re-integratie-via-het-uwv.html