Re-integratie 1e spoor

 

 Trajecten Reïntegratie 1e spoor volgens de Wet Poortwachter

Als een medewerker na een ingrijpende ziekte weer gaat werken, zijn er vaak nog beperkingen. Expertise op dit vlak bespoedigt en vergemakkelijkt de terugkeer naar het werk. Op eigen Kracht inventariseert de problemen, kijkt of er aanpassingen nodig zijn en begeleidt de medewerker in het hervatten van zijn taken. Specialistische begeleiding is zinvol na uitval door onder andere chronische pijnklachten, een beroerte, of een burn-out.

Op eigen Kracht kan u en uw werknemer hierbij begeleiden.  Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Buddha Ossewaarde, coach, trainer en ergotherapeut. Daarna kan een kennismakingsgesprek volgen met uw werknemer. Een plan van aanpak in het kader van de Wet Poortwachter,  inclusief offerte kunnen op verzoek worden verstrekt.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/re-integratie/vraag-en-antwoord/hoe-verloopt-mijn-re-integratie-via-het-uwv.html