Outplacement

Outplacement is het geheel van diensten en adviezen, dat in opdracht van de werkgever of de werknemer als uitvloeisel van een vaststellingsovereenkomst ten dienste van de werknemer wordt gesteld om deze in staat te stellen op passende termijn (variërend van 6 tot 12 maanden) een nieuwe en passende werkkring te vinden.

Indien uw werknemer niet meer op zijn plek is in uw bedrijf en er dient naar een andere werkgever gezocht te worden kan u Op eigen Kracht inschakelen voor een out-placement-traject. Het traject is een intensief programma waar de werknemer wordt gestimuleerd om alles uit de kast te halen om op een nieuwe werkplek te komen die passend is. Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats waarin duidelijk wordt aan welke eisen het traject dient te voldoen. In overleg met u als (voormalig) werkgever wordt bepaald hoe lang het traject gaat duren. Op grond van het verzoek wordt een plan ingediend met offerte. In het plan staat beschreven welke aspecten aan de orde komen binnen het outplacement-traject en in welke fase.

Buddha Ossewaarde is zich bewust van de verschillende belangen die een rol kunnen spelen bij werkgever en werknemer tijdens een outplacement. Hij is in staat om op een respectvolle manier hier mee om te gaan. Hij is bekend vanuit zijn werk om met verschillende belangen van cliënten en opdrachtgevers om te gaan. (o.a. bij interventie na letselschade in werksituatie, zie www.ergotherapieopeigenkracht.nl/advisering bij letselschade)

Het outplacement-traject omvat een aantal duidelijk omlijnde fasen:

1- Het opstellen van een persoonlijk profiel. Hieruit moet blijken wat voor persoon de werknemer is o.a  zijn karakter, motivatie en  zijn levensloop. Daarnaast wordt geïnventariseerd wat hij/zij kan en wil: kwaliteiten, sterkte-zwakte analyse, visie, wensen.

2- Het opstellen van een beroepenprofiel dat past bij het persoonlijk profiel: welke werkzaamheden passen bij mij en op welke werkplekken wil ik werken. En kan dat vertaald worden naar een baan/functie.

3- Arbeidsmarktverkenning: Netwerken, gebruik sociale media (LinkedIn profiel) en opstellen van een pakkend helder CV. Zoeken van passende vacatures. Training in het schrijven van open sollicitaties en schrijven van gerichte sollicitatiebrieven. Rollenspel voor sollicitatiegesprekken.

4- Nazorg door begeleiding als de nieuwe werkplek is bereikt tijdens de proefperiode. Het hele outplacement traject gaat gepaard met opdrachten die zelfstandig worden uitgewerkt.

Contacten vinden plaats in individuele contacten ca. 1 keer per week 1 uur en mogelijkheid tot telefonisch contact en mailcontact. Op eigen Kracht houdt van een no-nonsense aanpak en zal waar nodig de diepte ingaan. Het is van belang dat een traject plaats vindt met wederzijds vertrouwen. De persoonlijke gegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de werknemer. Verslaglegging wordt geaccordeerd door werknemer en Op eigen Kracht.

Voor een oriënterend en kosteloos gesprek voor outplacement neem contact op met Op eigen Kracht: 0575-530620 of 06-10938679.

Lees  meer over de kosten van outplacement