Klachtenreglement Op eigen Kracht

Heeft u een klacht? Laat het mij weten. Bent u tevreden vertel het verder.

U maakt gebruik van de diensten van Op eigen Kracht.  Ik doe mijn werk zo zorgvuldig mogelijk. Toch komt een fout of een vergissing ook voor.  Als dit zo is, wil ik dit graag van u horen.  Zo kunnen wij samen tot een oplossing komen. Van fouten of vergissingen kunnen we leren. In de toekomst kunnen soortgelijke klachten dan worden voorkomen en de kwaliteit van de dienstverlening van de praktijk ten goede komen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

  • Door een persoonlijk gesprek aan te vragen bij Buddha Ossewaarde, de praktijkhouder. Ik ben bereid om naar uw klacht te luisteren en zal deze trachten op te lossen. Vaak is dit de snelste oplossing.
  • U kunt een klachtenformulier online invullen en toesturen. Buddha Ossewaarde zal n.a.v. het formulier contact met u opnemen. Samen kijken we dan naar het verdere traject. Het klachtenformulier kunt hier invullen
  • Als uw klacht niet is op te lossen of als u uw klacht liever niet met Buddha Ossewaarde bespreekt, kunt u het klachtenreglement raadplegen voor verder actie. U kunt het klachtenreglement hier als PDF bestand downloaden.

Hoe dient u een klacht in?

  • In geval van 1 neemt u contact op met Buddha Ossewaarde om de klacht bespreekbaar te maken
  • In geval van 2 dient u uw klacht schriftelijk in bij Op eigen Kracht t.a.v. dhr. B.Ossewaarde met eventueel gebruikmaking van het Klachtenregistratieformulier of een eigen brief.
  • In geval van 3 dient u de klacht in bij Zorgbelang Nederland of bij de klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. Eventueel maakt u daarbij gebruik van het klachtenformulier. Zie het Klachtenreglement OeK.

Adresgegevens
Op eigen Kracht, praktijk voor ergotherapie
Lammerhof 64
7232AX Warnsveld
0575-530620 of 06-10938679